Reklamacije

Reklamacije na oštećenje u transportu

Od velikog je značaja da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah
prijavite kuriru koji vam isporuči robu, kako bi kurir sačinio Zapisnik o oštećenju robe. Svako
oštećenje pri transportu kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe, pozivom na
telefonski broj 063 525 760, ili slanjem e-mail-a sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na
uraigracke@gmail.com sa opisom i slikom uočenog oštećenja.


Reklamacije na vrstu robe ili pogrešne podatke

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara
naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas najkasnije u roku od 24h
od trenutka prijema pošiljke, pozovete telefonom na broj
063 525 760 , ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na
uraigracke@gmail.com i opišete kakav problem imate.
Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti
potrošača, molimo Vas da nas obavestite na adresu 
uraigracke@gmail.com  ili pozivom na kontakt telefon 065 987 0710

Postupak reklamacije

U najkraćem mogućem roku, odgovorćemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju telefonskim ili
elektronskim putem (e-mail) tako što ćemo potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj
pod kojim je zavedena Vaša reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija i obavestićemo Vas
o daljem postupanju. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana a za rešavanje reklamacije je 15
dana od trenutka prijave iste. Izuzetak su nameštaj i tehnička roba za koju je rok za rešavanje
reklamacije 30 dana.
U slučaju povrata robe kupcu koji je prethodno robu platio pouzećem, troškovi vraćanja padaju
na račun kupca.

Napomena:
Potvrdom porudžbine, klikom na dugme POTVRDI, saglasni ste sa uslovima reklamacije.